Tømrer Service AS

Tømrer Service AS er forhandlar av Mesterhus. Firmaet er også eit allsidig entreprenørfirma som ikkje berre bygg Mesterhus einebustader. Vi designar, teiknar og prosjekterar einebustader, leilegheitshus, bustadblokker og bustadfelt.


Vi utfører prosjektleiar- og byggjeleiartenester, og vi har tilsett handverkarar som utførerer byggjearbeid innan fagfelta tømrerarbeid, mur- og betongarbeid, samt våtrom og flisleggingsarbeid.

Tømrer Service AS er godkjent lærlingebedrift og er med og utdannar ungdom til dyktige handverkarar med fagbrev.

 
_P5L1227.jpg