Tømrer Prosjekt AS

Tømrer Prosjekt AS er eit utbyggjarfirma. Firmaet bygg ut byggjefelt og fleirmannsbustader på tomter som firmaet sjølv eig.

Bustadene vert levert nøkkelferdige, og firmaet leiger inn entreprenørar og handverkarar frå lokale firma til å byggje husa, fortrinnsvis frå vårt samarbeidande entreprenørfirma Tømrer Service AS.

 

 
_P5L1227.jpg