Bustader under regulering og planlegging på Ose i Ørsta

Vi har kome eit godt stykke på veg med regulering og planlegginga på vårt prosjekt på Ose i Ørsta. For å få gode og heilskaplege løysingar i området har vi sendt ut ny førehandshøyring  til offentlige instansar og nabolag.

To løysingar er laga som alternativ til trafikale løysingar:

Vår prosjektutviklar og arkitekt Jon Randen har starta å teikne og utvikle bustadkonsept som vi skal bygge på området. Ein vil her kunne tilby rimelege bustadar i mange forskjellige typar og storleikar.

Vi har som mål å vere ferdige med planlegginga i 2019 slik at ein kan starte bygginga av fine nye leilegheiter i Ørsta sentrum  i 2020

DJI_0150.JPG

Har du planer om oppussing eller rehabilitering?

(foto: Jan Ove Bjørkedal)

(foto: Jan Ove Bjørkedal)

Treng du hjelp til oppussing eller påbygg? Du treng ikkje ha store oppgåver for å kontakte oss!
Bustader vert slitt over tid og treng av og til ei oppfrisking, og innimellom er det fint med litt forandring i heimen! Går du med tankar om oppussing hjelper gjerne våre tømrarar deg.

Kanskje ein veranda hadde vore fint no til våren og sommaren? (Foto; Ruben Kalland)

Kanskje ein veranda hadde vore fint no til våren og sommaren? (Foto; Ruben Kalland)

Vi kan mellom anna hjelpe med:

* Endring av planløysing. Vi har moglegheit til å hjelpe deg med teikningar på dette.
* Nye golv av både parkett og laminat. Kanskje ønsker du golvvarme?
* Nye innerveggar, for eksempel panelveggar, gipsveggar eller moderne veggplater.
* Nye himlingar av gipsplater, takplater, panel og anna
* Nytt bad eller nytt kjøkken. Enten oppgradering av det du har eller totalrenovering.
* Listing
* Bytte av vindauger eller dører
* Ny trapp. Eller kva med kontor eller garderobeløysing under di eksisterande trapp?
* Påbygg eller garasje
* Kanskje ein veranda, eller ein platting i hagen?  

Kontakt oss for pris, vi er klare for både større og mindre jobbar
Tlf: 93212702
Eller e-post til Henning Heltne: henning@mesterhussunnmore.no

Foto: Jon Randen kan hjelpe med teikningar og planløysingar.

Foto: Jon Randen kan hjelpe med teikningar og planløysingar.

Frisk opp stova med nye veggar og golv! Kanskje med downlights i taket og ny vedomn?

Frisk opp stova med nye veggar og golv! Kanskje med downlights i taket og ny vedomn?

Omsorgsbustader på Severinhaugen i Volda er overlevert

49245222_750425421995908_1036950575796715520_n.jpg

Året 2019 starta med ei overlevering av fire flotte omsorgsbustader samt eit tilhøyrande administrasjonsbygg til Volda kommune. Prosjektet starta med første spadetak 1. mars 2018, og overleveringa vart helde 2. januar 2019.

Bustadene er bygt i nyskapande og spanande arkitektur og design, med mest mogleg vedlikehaldsfrie utvendige produkt.

Her er det trivelege og godt tilgjengelege uteplassar

Her er det trivelege og godt tilgjengelege uteplassar

Leilegheitene er framtidsretta bueingingar som er tilrettelagt for alle typar brukarar med forskjellige behov innan omsorgsetaten.
Ola Halkjellsvik er byggherrerepresentant for Volda kommune, og samarbeidet mellom kommunen og Tømrer Service AS har fungert veldig godt og kommunen seier dei er svært nøgde. Prosjektleiar hos Tømrer Service AS, Geir Egil Rotevatn, kan stadfeste dette og legg vekt på at god kommunikasjon, godt samarbeid og gode handverksmessige resultat har vore gjennomgåande for dette prosjektet.

Prosjektleiar Geir Egil Rotevatn og byggjeleiar Erik Nedreberg (oppe i teknisk rom over bad) frå Tømrer Service AS tek ein siste sjekk og går gjennom alle bustader før overlevering.

Prosjektleiar Geir Egil Rotevatn og byggjeleiar Erik Nedreberg (oppe i teknisk rom over bad) frå Tømrer Service AS tek ein siste sjekk og går gjennom alle bustader før overlevering.

Nedanfor kan de sjå bilete av interiør og eksteriør, og heilt til sist ein presentasjonsfilm.

IMG_1249.JPG

Stort og tilpassa baderom, med ekstra stor dusjnisje, flislagte veggar og golv, tilkoplingspunkt for vaskemaskin, handicaptoalett, og flott baderomsinnreiing med mykje skapplass levert av Hygge Design AS.

IMG_1261.JPG

Vegg i vegg med baderom er det eine soverommet. Her er det moglegheit for evt personløftar frå taket:

IMG_1252.JPG

Soverom nr 2 kan nyttast som gjesterom, soverom, kontor eller kva som no passar seg, og har eigen inngang til bod:

Det er opa løysing i stove og kjøkken, med stor takhøgde med innebygde spottar. Veggane består av robust gips som er mala. Frå stova går ein ut til eigen stor terrasse mot sør:

Stor takhøgde, lyst og luftig, med eit kjempefint laminatgolv frå Alloc AS.

Stor takhøgde, lyst og luftig, med eit kjempefint laminatgolv frå Alloc AS.

Kjøkkeninnreiing frå Hygge Design AS. Her er det berre å setje inn kvitevarer så er det komplett.

Kjøkkeninnreiing frå Hygge Design AS. Her er det berre å setje inn kvitevarer så er det komplett.

Skyvedørsgarderobe med god skapplass i gangen.

Skyvedørsgarderobe med god skapplass i gangen.

Bustadene har Royal kledning i to fargar, store vindauge mot sør som gir lyse opphaldsrom, og kvar leilegheit er på omlag 76 m².

Bustadene front, med store terrassar mot sør.

Bustadene front, med store terrassar mot sør.

Bustadene mot nord, med uteplass og blomsterkasser. Biletet er teke frå adm.bygget.

Bustadene mot nord, med uteplass og blomsterkasser. Biletet er teke frå adm.bygget.

Mellom leilegheitene og admininistrasjonsbygget er det eit glastak som gjer at ein kan gå så godt som tørrskodd mellom bygga.

Mellom leilegheitene og admininistrasjonsbygget er det eit glastak som gjer at ein kan gå så godt som tørrskodd mellom bygga.

Her er eit bilete frå fellesrommet i administrasjonsbygget, som har eiget kjøkken, er klargjort til kontorpultar og felles stove.

Her er eit bilete frå fellesrommet i administrasjonsbygget, som har eiget kjøkken, er klargjort til kontorpultar og felles stove.

I februar i fjor laga arkitekten vår, Jon Randen, ein illustrasjonsfilm. Det er fantastisk moro å sjå filmen no når prosjektet er ferdig og sjå at det blir som planlagt.
Her kan de sjå den

Med oss i bygginga har vi solide lokale samarbeidspartnarar, som mellom andre
Hjelle Maskinlag AS
Egset Ventilasjon AS
Tussa Installasjon AS
Lenco AS
Vinjevoll Rør AS

Vi takkar for godt samarbeid!

Tryggheit er livsviktig

Alle ønskjer å kjenne tryggheit på arbeidsplassen sin. Det gjeld om ein jobbar på kontor, i butikk, på sjøen, ute på byggjeplassar, eller kvar som helst. Nokre yrker er meir utsett for ulykker og skadar enn andre, og på enkelte arbeidsplassar med bruk av maskiner, høgdearbeid og skarpe verktøy er det fort gjort at ei ulykke kan skje. Skadeomfanget kan bli stort, og eventuelt i verste fall med dødeleg utgang.

Vi ønskjer å ha kunnskap om korleis ein kan hjelpe andre, og samtidig er det også godt å vite at våre kollegaer veit kva dei skal gjere dersom vi sjølve er forulykka. Det er viktig å vere trygge både på seg sjølv og på våre kollegaer.

Ergonomikurs i regi av Stamina Helse

Ergonomikurs i regi av Stamina Helse

Tysdag 20. november hadde vi difor kurskveld for alle tilsette i Tømrer Service AS. Der starta vi med ergonomikurs i regi av Stamina Helse, og fortsette med førstehjelpskurs utover kvelden, i regi av Volda Røde Kors.

Tormod Eldholm viser stabilt sideleie på Jan Olav Aakre.

Tormod Eldholm viser stabilt sideleie på Jan Olav Aakre.

Førstehjelpskurset var det Tormod Eldholm frå Volda Røde Kors som heldt, og han tok opp generelle tema, men la også vekt på aktuelle tema som passar bygg- og anleggsmiljø.. Innsatsen ein gjer i ein akutt situasjon kan vere livsviktig i påvente av at lege og/eller ambulansepersonell kjem til.

Alle prøvde HLR på dukker, og her er det Marius Ødegaard som prøvar seg, medan Willy Skogen tek tida og passar på at det vert gjort riktig.

Alle prøvde HLR på dukker, og her er det Marius Ødegaard som prøvar seg, medan Willy Skogen tek tida og passar på at det vert gjort riktig.

Vaidotas Baliunas trente på å kople på hjartestartar.

Vaidotas Baliunas trente på å kople på hjartestartar.

Ein veit aldri kor tid eller kven som kan verte ramma, men dersom vi er vitne til ei ulykke så vil vi gjerne kunne hjelpe så godt som råd.

Jørgen Vikestrand øvar på HLR med dokka kopla til monitor. Slik kunne han sjå at han blåste passeleg med luft i lungene, og at han tok ofte nok og harde nok hjertekompresjonar. Han fekk godkjent redning!

Jørgen Vikestrand øvar på HLR med dokka kopla til monitor. Slik kunne han sjå at han blåste passeleg med luft i lungene, og at han tok ofte nok og harde nok hjertekompresjonar. Han fekk godkjent redning!

Opning av Dalane barnehage i Ørsta

Tysdag 20. november var det offisiell opning av det nye tilbygget til Dalane barnehage. Det var ein høgtidleg seanse med både song og talar, og borna kunne klippe snora saman med ordførar Stein Aam i Ørsta kommune.

Foto: Janne-Marit Myklebust, Copyright Møre-Nytt

Foto: Janne-Marit Myklebust, Copyright Møre-Nytt

Foto: Tømrer Service AS

Foto: Tømrer Service AS

Tømrer Service har bygt eit stort tilbygg på 270 m², ei ny utebod og tak på det eksisterande bygget. Arbeidet blei gjort medan det var full drift i barnehagen, og det kravde god planlegging og samarbeid på alle plan, noko som fungerte veldig godt.

Foto: Tømrer Service AS

Foto: Tømrer Service AS

Foto: Janne-Marit Myklebust, Copyright Møre-Nytt

Foto: Janne-Marit Myklebust, Copyright Møre-Nytt

Ekstra kjekt er det når borna sjølve og dei tilsette seier dei trivst og er nøgd med det nye tilbygget sitt, som har fått namnet “Ulvehiet”.

Ulvehiet er nøye planlagt med detaljar som skal passe både store og små.

Foto: Tømrer Service AS

Foto: Tømrer Service AS

Dette er kjøkkenet med arbeidsbenk og vaskestasjon. Her er golvet heva på eine sida av benken, slik at ungane kan stå ved benken i rett høgde, medan dei tilsette kan stå på andre sida.

Foto: Tømrer Service AS

Foto: Tømrer Service AS

Borna har eigne wc’ar med riktig tilpassa høgde. Der er to wc-rom, og eitt rom med handicap wc og hev/senk stellebenk.

Elles har tilbygget 3 leikerom med faldedører imellom. Der er ei grovgarderobe og ei fingarderobe, vaskestasjonar, og kjøkken med arbeidsbenk. Dei tilsette har fått seg garderobe, 2 kontor/arbeidsrom, lager, og eit pauserom med eit lite kjøkken.

Tømrer Service AS var invitert til opninga. Vår eigen prosjektleiar for barnehagen, Geir Egil Rotevatn, var forhindra frå å stille, men dagleg leiar Henning Heltne og salssjef Odd Martin Velsvik tok turen og fekk vere med på den høgtidlege og kjekke opninga.

Foto: Janne-Mari Myklebust, Copyright Møre-Nytt

Foto: Janne-Mari Myklebust, Copyright Møre-Nytt

Tømrer Service AS ønskjer å takke Ørsta kommune for oppdraget og for det gode samarbeidet med kommunens prosjektleiing. Vi takkar også leiar og personalet i barnehagen.

Våre gode samarbeidspartnarar som har vore med oss i prosjektet er Tussa Installasjon AS, Brændes rørleggarforretning AS, Flatnes Maskin AS, Egset Ventilasjon AS og Lenco Gulv og Maling AS.

Foto: Tømrer Service AS

Foto: Tømrer Service AS

Takk til Møre-Nytt for lån av tre bilete. Les artikkel her

Hausten er komen; huset ditt må vedlikehaldast

Privat foto

Privat foto

No kan ein trygt seie at sommaren i Noreg er over og at hausten er komen. Det er blitt kaldare ute, og det blir tidlegare mørkt om kvelden. Blada på trea skiftar farge og lagar eit fantastisk fargespel i naturen. Men når blada visnar så fell dei ned frå trea, og som huseigarar er det då viktig å tenke vedlikehald. Med kraftig regn og vind så er det ekstra viktig å følgje med i desse tider.

Vi tenker då spesielt på tak og takrenner. Har du mange lauvtre, furu eller grantre i nærleiken så vil du garantert får lauv, nåler og rusk ned i takrenna. For å unngå skadar på huset bør du reinse takrennene og utløp minst ein gong i året, og du bør spesielt gjere det på hausten etter at blada har falt.

(Privat foto, takrenner med lauvsil)

(Privat foto, takrenner med lauvsil)

Dersom ein ikkje reinsar takrennene kan det dannast ei propp som tettar igjen nedløpsrøret. Når vinteren så kjem, fryser vatnet og røra sprekk. Å skifte ut eit øydelagt takrennesystem er kostbart.

I Mesterhus Sunnmøre monterer vi ei «lauvsil» på nedløpet i takrennene. Denne vil forhindre at blad og smuss renn ned i nedløpsrøra.

Mesterhus Sunnmøre nyttar slik lauvsil frå Grøvik Verk AS

Mesterhus Sunnmøre nyttar slik lauvsil frå Grøvik Verk AS

Men dette betyr ikkje at takrennene er vedlikehaldsfrie. Ein må likevel reinse smusset som har samla seg i takrenna.

Privat foto

Privat foto

Det er ikkje vanskeleg å reinse takrenner, men du må tenke på sikkerheita. Bruk ein god og stødig stige, og ikkje len deg for langt til sida. Flytt heller stigen ofte. Så treng du gummihanskar og ei lita spade. Ha gjerne ein person ilag med deg som sikrar stigen. Skyv lauv og smuss bort til den eine enden av renna, og vipp ut alt av renna med den lille spada.

Eit lite DIY-triks som kan brukast som hjelpemiddel er å skjere botnen av ei plastflaske og dra den bortover for å samle opp rusk og rask. 

Privat foto

Privat foto

Møt våre nye lærlingar

IMG_1086.JPG

Marius Tømmerbakk Ødegaard (t.v.) og Sigbjørn Halkjelsvik Folkestad er våre to nye lærlingar i firmaet, og vi er stolte av å presentere dei. Vi besøkte Marius og Sigbjørn på byggjeplass for å slå av ein prat og ta bilete, og det var eit møte med to ivrige og fornøgde arbeidarar som gav uttrykk for at dei likte seg godt hos oss.

Dei har arbeidd hos oss i 1 månad no og har allereie vist stor interesse og god læring for faget. Det blir spanande å følgje dei og arbeide ilag med dei i dei to neste åra på reisa mot eit fullført studie og godkjent sveinebrev. 

IMG_1092.JPG

Begge har gått på yrkesskulen i Ørsta i to år. Når dei skulle søkje lærlingeplass seier dei at dei ville søke hos Mesterhus Sunnmøre fordi det er ei lokal og stor bedrift med mange moglegheiter for varierte arbeidsoppgåver. Dei jobbar no i kvart sitt byggjelag, og meininga er at dei skal bytte læremeister og byggjelag to gongar i året. Slik vil dei få variasjon i både samarbeid og miljø, samt få erfaring frå forskjellige hustypar og prosjekt.

Marius arbeider no på 4 bueiningar på prosjektet "Doktorhaugen," som er eit oppdrag for Volda kommune.

Marius arbeider no på 4 bueiningar på prosjektet "Doktorhaugen," som er eit oppdrag for Volda kommune.

Sigbjørn arbeider i ein einebustad for ein kunde på Klepp.

Sigbjørn arbeider i ein einebustad for ein kunde på Klepp.

Dei har ingen konkrete planar etter dei har fått sveinebrev, men moglegheitene er mange. 
Mesterhus Sunnmøre synes det er viktig med rekruttering og har tilsett mange lærlingar som har fått fullført sveineprøve hos oss. Så ein skal ikkje sjå vekk ifrå at desse to karane her kan bli ein del av vårt firma også etter læretida. 

Vi ønskjer dei lykke til, og vi skal ta vare på dei så godt som råd. 

Mesterhus Sunnmøre har fått "avdelingskontor" i Vågå

Jon Randen på sitt nye kontor

Jon Randen på sitt nye kontor

Jon Randen har vore tilsett i Tømrer Service AS i 5 år og er utdanna byggingeniør ved Universitetet i Sørøst-Norge. Arbeidsoppgåvene til Jon er å teikne husa våre frå idé til ferdige bygg. Han lagar også m.a. situasjonplanar og stikkingsdata.

Når han no skulle flytte tilbake til sin heimstad i Vågå ville vi fortsatt ha han med på laget og fann ei god løysing på det. Mesterhus Sunnmøre (Tømrer Servive AS) er eit framoverlent firma og vil henge med i utviklinga, difor ordna vi eit kontor til han som er plassert i Vågå kommune, der han arbeider for oss 100%.

Med dagens teknologi er det gode moglegheiter å arbeide på denne måten. Ved hjelp av Facebook Workplace, workchat, skjermdeling og mobiltelefon så er dette mogleg å gjennomføre.
I arbeidsmarknaden skjer det ei utvikling der det er meir og meir vanleg med arbeidarar som jobbar sjølvstendig borte i frå arbeidsgivaren sine kontor. Dei kallast coworkarar.
Coworking er den nye normalen, ein stor industri som har snudd det tradisjonelle arbeidslivet på hovudet. Slik fekk vi behalde Jon i firmaet sjølv om han flytta 25 mil frå Volda.

Tømrer Service AS / Tømrer Prosjekt AS, avd. arkitektur/ingeniør, industrivegen 38, 2680 vågå

Tømrer Service AS / Tømrer Prosjekt AS, avd. arkitektur/ingeniør, industrivegen 38, 2680 vågå

Planen er at Jon arbeider frå sitt nye kontor i Vågå og at han kjem til Volda på nokon av våre stabsmøter, samt vere med på byggjemøter ved behov.

Jon har no arbeidd i ein månad på sitt nye kontor, og seier det er kjekt å kunne behalde jobben sin i Tømrer Service AS samtidig som han flytter tilbake til heimbygda si. Han seier vidare at han trudde at han kanskje kom til å føle seg meir aleine enn han har gjort. Dette er takka vere god teknologi og telefonkontakt.

2018-08-27 12.34.12.jpg

Vi andre i firmaet er veldig glad for at Jon fortsatt er tilsett hos oss og er ein del av bedrifta. Vi synes denne ordninga fungerer fint. Med god dagleg kontakt samarbeider vi på ein effektiv måte, der personleg møter og papirformat er erstatta med teknologisk korrespondanse og kommunikasjon.

Vi skreddersyr din draumeheim

Mesterhus Sunnmøre hjelp deg heile vegen frå planteikning til ferdig draumehus. Alle husa våre kan endrast og tilpassast etter dine ønsker. 

Har du klart for deg korleis draumebustaden din ser ut? Vi bygg akkurat det huset du vil ha, og hugs at alle Mesterhus kan skreddersys etter dine behov. Ein av fordelane med å få bygt noko eige er jo nettopp at du kan få det nøyaktig slik du vil, både med tanke på funksjonalitet og utsjånad.
Mesterhus har mange akritektteikna husmodellar, men det er svært sjeldan at husa ender opp akkurat slik dei er avbilda i katalogen. Byggeprosessen blir forma av menneska som skal bu der - slik det burde vere. 

Nedanfor ser du eit lite utval av Mesterhus. Desse har og store moglegheiter når det gjeld endringar og tilpassingar. Vi har det meste for ein kvar smak! 

Våre dyktige fagfolk hjelper deg med å identifisere kva slags behov den nye bustaden skal tilfredsstille. Sjå på huskatalogen vår som ei kjelde til inspirajon, og kom med eigne tankar undervegs. Sjå forskjellige typar Mesterhus her 

Finn du ikkje draumebustaden din på nettsidene våre? Vår arkitekt Jon Randen kan teikne eit skreddersydd hus på dine innspel. Gjennom Mesterhus får du kreativ fridom, samtidig som det er trygt. Det blir som avtalt. Randen er klar og tek gjerne imot førespurnader. 

Jon Randen, arkitektur / prosjektering / ingeniør

Jon Randen, arkitektur / prosjektering / ingeniør

Vi har kontor i Volda sentrum, men bygg hus på heile Søre Sunnmøre, først og fremst i kommunane Volda, Ørsta, Hareid, Herøy, Sande og Ulsteinvik. Har du ei tomt som du vil byggje eit hus på, eller er du interessert i å kjøpe eit nytt hus eller ei ny leilegheit som er til sals, så er Mesterhus Sunnmøre rette husbyggjar å kontakte. Kom gjerne innom for ein prat, eller send oss ein førespurnad på epost post@mesterhussunnmore.no

Vi gratulerer!

Vi vil gratulere vår framifrå lærling som nettopp har bestått sveineprøva! 

Magnus Hamre (tv) får gåvekort og gratulasjonar frå dagleg leiar Henning Heltne

Magnus Hamre (tv) får gåvekort og gratulasjonar frå dagleg leiar Henning Heltne

Etter å ha vore lærling hos oss i Tømrer Service AS i 2 år har Magnus Hamre nettopp teke sveineprøva i tømrarfaget! 
Magnus har vore ein meget dyktig lærling som har vist stort engasjement og kan med rette i dag kalle seg for TØMRAR!
Han vil no vidareutdanne seg og skal til hausten starte på eit 3 års byggingeniørstudie på NTNU i Ålesund. 
Vi gratulerer med det vel fortente sveinebrevet og med studieplassen, og ønskjer han lukke til vidare! Kanskje vi sjåast igjen som kollegaer ved eit seinare høve?  

Eplehagen i Volda

Torsdag og fredag i forrige veke var det ekstra spanande dagar når det gjeld betong og mur i Eplehagen i Volda.

5.jpg

Til no så har Volda Byggservice AS støypt fundament og betongveggar, og Bjørdal Industrier AS har produsert og montert stålsøyler og ståldragarar i parkeringskjellaren. Spenncon Hjørungavåg AS har produsert hulldekkeelementa og montert dei på byggjeplass.

No var det tida for at «puslespelet av betong skulle leggast», og Spenncon kom med kran og hulldekka på byggjeplass. Mykje arbeid skal koordinerast og samkøyrast for at alt skal stemme overeins. Desse skal med presisjon plasserast oppå betongveggane og vert skiljet mellom parkeringskjellar og leilegheitene over.

Puslespelet blei lagt og Volda Byggservice AS er klare til å fortsette med forskaling, ringmur, bakveggar og heissjakt, før Tømrer Service AS tek over og fullfører bygget!

Det er ingenting å sei på veret og utsikta for arbeidarane i Eplehagen i Volda

Det er ingenting å sei på veret og utsikta for arbeidarane i Eplehagen i Volda

Kun 2 ledige leilegheiter! Klikk på biletet for å gå direkte til annonsen på Finn. 

Kun 2 ledige leilegheiter! Klikk på biletet for å gå direkte til annonsen på Finn. 

Årets Mesterhusseljar 2017

Vi gratulerer så mykje til vår salssjef Odd Martin Velsvik med prisen som årets Mesterhusseljar 2017! Odd Martin var den som hadde selt flest einingar av alle 155 Mesterhusmedlemmane i landet!
Kåringa skjedde under Mesterhuskonferansen i Helsinki i helga, og prisen vart overrekt av Tore Mjaavatn, kjededirektør i Mesterhus. Dette er det 9’ande året han har vunne denne tittelen!  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 Kjededirektør i Mesterhus Tore Mjaavatn og årets seljar Odd Martin Velsvik (Foto: Mesterhus Norge)

Kjededirektør i Mesterhus Tore Mjaavatn og årets seljar Odd Martin Velsvik (Foto: Mesterhus Norge)

Foto: Mesterhus Norge

Foto: Mesterhus Norge

Gratulerer så mykje Odd Martin!

Årets selger 2017.Jpeg

Renovasjon av Mork Barnehage

Vi har skrive avtale med Volda kommune på å renovere dei tidlegare bustadseksjonane som tidlegare stod ved Maurtua i Volda. Desse bustadseksjonane er flytta til Mork Barnehage og skal byggast om til om lag 100 m² med sårt tiltrengt ekstra plass som skal bli eit tilbygg til eksisterande barnehage.

Bustadseksjonane er flytta til Mork Barnehage. Dei skal no renoverast og pussast opp av Mesterhus Sunnmøre

Bustadseksjonane er flytta til Mork Barnehage. Dei skal no renoverast og pussast opp av Mesterhus Sunnmøre

Utvendig skal seksjoane pussast opp og mellom anna få svalgangar og ein stor overbygd uteplass. Innvendig skal det totalrenoverast med nye veggar, tak, varme i golv, nye bad,  kjøkken, leikerom og kontor.
Dette er eit litt annleis prosjekt der vi bygg og pussar opp eksisterande bustadseksjonar, og vi er glad for å hjelpe til med å gjere Mork Barnehage større.
Prosjektet skal vere ferdig til oktober 2018.

Grunnkart/flyfoto frå Sunnmorskart.no 

Grunnkart/flyfoto frå Sunnmorskart.no 

Nye omsorgsbustader i Volda kommune

Vi har signert kontrakt med Volda kommune der vi skal bygge 4 nye omsorgsbustader med eit eige administrasjonsbygg. Desse skal byggast på Doktorhaugen i Volda i sentrum. 
(Sjå Illustrasjonsfilm nedst på innlegget)

Illustrasjonsbilete

Illustrasjonsbilete

Illustrasjonsbilete. 

Illustrasjonsbilete. 

Bustadene vert bygt i nyskapande og spanande arkitektur og design. Der vil bli trivelege og godt tilgjengelege uteplassar.

Illustrasjonsbilete

Illustrasjonsbilete

Bustadene skal ha Royal kledning i to fargar, store vindauge mot sør som gir lyse opphaldsrom, og kvar leilegheit blir på om lag 76 m².

I dag, 1. mars, er det byggjestart og Hjelle Maskinlag AS har byrja å grave på tomta. Vi håper å ha bustadene ferdige til jul i år!

1. mars 2018: Hjelle Maskinlag har sett i gang med første gravetaka.

1. mars 2018: Hjelle Maskinlag har sett i gang med første gravetaka.

1. mars 2018

1. mars 2018

Med oss i bygginga har vi solide lokale samarbeidspartnarar
Hjelle maskinlag AS
Egset Ventilasjon AS
Tussa Instalasjon AS
Lenco AS
Vinjevoll rør AS
Hygge Design AS

Sjå filmen: 

Illustrerande film av bustadene 

Styrka fagkompetanse

Om du skal kjøpe hus eller leilegheit så har vi lang erfaring frå bygging av nesten 1000 bustader her i vårt sunnmørsklima. Med solid og oppdatert fagkompetanse er difor vårt leiarteam og våre handverkarar godt rusta for å gjere ein så bra jobb som mogleg på våre prosjekt og for våre kundar. Vi har brukt vinteren til å styrke firmaet sin kompetanse

Frå venstre: Terje Tranvåg, Børre Heltne, Erik Nedreberg, Henning Heltne og Harald Busch.

Frå venstre: Terje Tranvåg, Børre Heltne, Erik Nedreberg, Henning Heltne og Harald Busch.

Byggmeistrane Harald Busch, Erik Nedreberg og byggjeleiar Terje Tranvåg har det siste halvåret gått kurs og bestått eksamen i byggeplassleiing i regi av Byggmesterforbundet.

Byggmeister Børre Heltne har bestått eksamen som takstmann hos Byggmesternes Takseringsforbund (BMTF) og er no autorisert takstmann.

Henning Heltne og Terje Tranvåg har oppdatert sitt våtromsertifikat med kurs i regi av Byggebransjens våtromnorm.

Vi gratulerer alle med bestått kurs og eksamen!

Logoer2.JPG

Minivolleyball turnering

20180120_110044.jpg

Laurdag 20. januar var det minivolleyball turnering for barn og unge i Voldahallen. Eit flott arrangement med kampar som vart spelt på heile 8 forskjellige baner i hallen.

20180120_105724.jpg

Der var med totalt 29 lag frå ei rekke forskjellige klubbar på Sunnmøre, og Volda stilte med den største troppen
Prikkfritt arrangert av KFUM Volda! 
Mesterhus Sunnmøre er stolt sponsor og støttespelar for KFUM Volda volleyball.

I Ørsta sentrum sin beste vestkant!

Tømrer Prosjekt AS har no gjort avtale på kjøp av eit areal på 19 mål på Ose, Ørsta sentrum sin beste vestkant.

Capture1.PNG

Tomta er sett av til konsentrert bustadbusetnad i kommuneplanen.
Vi har her planar om eit felt med sør-vestvendte leilegheiter i mange forskjellige storleikar og prisklasser, tilpassa folk i alle aldersgrupper og livssituasjoner.

Flyfoto Ørsta sentrum. Raudt felt er arealet vi skal bygge på. 

Flyfoto Ørsta sentrum. Raudt felt er arealet vi skal bygge på. 

Midt i blinken

Midt i Hareid sentrum har vi byrja utbygginga av eit felt med rundt 40 bustader. 

Biletet er teke frå rekkehuset mot sentrum.

Biletet er teke frå rekkehuset mot sentrum.

Feltet ligg solrikt til og alle husa blir vende mot sør-vest, er midt i sentrum, og altså "midt i blinken"! 
Her vil det verte bustader med varierande storleikar som vil passe dei aller fleste ønsker. 

2.jpg
Her ser ein tomannsbustaden som blir reist. I bakgrunnen ser ein baksida av rekkehuset 

Her ser ein tomannsbustaden som blir reist. I bakgrunnen ser ein baksida av rekkehuset 

Vegar og byggesteg 1 for teknisk anlegg er no så og seie ferdige og vi held på med bygginga av bustadene som allereie er seld. I tillegg er vi i gang med bygginga av den første av firemannsbustadene. 

Til no har vi lagt ut for sal eitt rekkehus, to tomannsbustader og to firemannsbustader. Rekkehuset og eine tomannsbustaden er allereie seld. 

Illustrasjon over bustadene som er lagt ut for sal

Illustrasjon over bustadene som er lagt ut for sal

Dette er den andre tomannsbustaden som ligg for sal: (BRA 127,5 m² Kr. 2.595.000,-)

Klikk på biletet for link til annonsen på Finn. 

Klikk på biletet for link til annonsen på Finn. 

Dette er firemannsbustadene som også er lagt ut for sal OG som har fått ny pris: (BRA 81,2 m² Kr. 1.845.000 – 1.995.000,-)

Klikk på biletet for link til annonsen på Finn.

Klikk på biletet for link til annonsen på Finn.

flyfoto Hareid sentrum, byggjefelt merka raudt

flyfoto Hareid sentrum, byggjefelt merka raudt

Vi bygg ikkje berre bustader

I 2012 stod den nye kyrkjesalen i Volda Frikyrkje ferdig. Dette var eit prosjekt som var litt annleis enn kva vi driv med til vanleg, og det var spanande og kjekt å kunne få vere med å byggje denne fine salen.

Volda Frikyrkje (foto: Sølve André Hatlem)

Volda Frikyrkje (foto: Sølve André Hatlem)

Huset er bygt i isolert mur med pussa overflater både innvendig og utvendig. Salen er stor og fin, og det er god plass. I taket innvendig på kyrkja er det montert ei akustisk himling. Denne gjer at der er svært gode lydforhold i salen og den passer godt til korsong og konsertarrangement. 

Pastor Sølve André Hatlen er svært fornøgd med det flotte bygget. Han kan fortelje oss følgjande:
«Både medlemar og gjestar har late seg begeistre av kyrkjesalen som gir god romkjensle, god lyd og som er praktisk i bruk til å både feire gudstenester, ha konsertar, basarar, selskap, kyrkjekaffi og andre arrangement.»  

Foto: Sølve André hatlem

Foto: Sølve André hatlem

I tillegg vert kyrkja nytta til «Hallovenn»,  konfirmantundervisning, «gutteklubb»", og ulike planleggingsmøte. Dei har også open barnehage på dagtid onsdag.

Pastor Hatlen fortel vidare:
«Vi merkar ei auke i etterspørsel for å leige kyrkja, mest til selskap og feiringar, men og til ulike andre føremål. Det er hyggeleg at stadig fleire oppdagar at vi har eit fint og praktisk forsamlingslokale, som kan nyttast til så mangt.  Når vi bestemte oss for å bygge på kyrkja var det delvis av praktiske årsaker, men også fordi vi hadde eit ønske om å vekse som fellesskap. Det har vi gjort, både i medlemstal, gudstenestebesøkande og i aktivitetsomfang. Men vi har fortsatt plass til mange fleire i åra som kjem.»


Det nærmar seg julehøgtid og vi reknar med at det er mykje program i kyrkja i det høvet, men også i tida framover.
Vi er stolte over å kunne bidra med å byggje ein så flott kyrkjesal.

Årets tilsette 2017

«Årets tilsett» vert stemt fram av alle tilsette i firmaet og det er ei spanande kåring der vinnaren vert presentert på julebordet.
I år var det to stykk som fekk delt første plass og vinnarane vart Romas Daunys (mur/betong) og Marcel Olaf Buchan (flisleggjar)! 

Romas Daunys (tv) fekk overrekt prisen frå dagleg leiar Henning Heltne på årets julebord. 

Romas Daunys (tv) fekk overrekt prisen frå dagleg leiar Henning Heltne på årets julebord. 

Romas Daunys har vore innleigd i firmaet frå 2008, og blei fast tilsett i Tømrer Service AS 2012. Romas er frå Litauen og har arbeidd i Noreg i fleire år. Han er eit arbeidsjern og ein person som er nøyaktig og effektiv i arbeidet han utfører. Han er så flink at vi tilsette broren hans året etter, som er av same kaliber. Romas er blid og positiv, og samarbeider godt med dei andre tilsette i firmaet. Arbeidet han gjer med mur og betong er utført på ein veldig god måte, og tømrarane set pris på å ha nøyaktige og flinke murarar og betongarbeidarar som klargjer grunnmurane til dei skal starte med trearbeidet.

Marcel Buchan (i midten) var dessverre forhindra i å kome på julebordet, og han fekk overrekt prisen på kontoret frå dagleg leiar Henning Heltne (th) og salssjef Odd Martin Velsvik (tv)

Marcel Buchan (i midten) var dessverre forhindra i å kome på julebordet, og han fekk overrekt prisen på kontoret frå dagleg leiar Henning Heltne (th) og salssjef Odd Martin Velsvik (tv)

Marcel Olaf Buchan har vore tilsett i Tømrer Service AS sidan 2011. Marcel er frå Tyskland og kom hit utan å kunne snakke verken norsk eller engelsk. Han lærte seg norsk på rekordtid, og det er kjekt å høyre Marcel pratar ivrig og engasjert på skikkeleg voldadialekt. Han kommuniserer og samarbeider godt med både kundar og andre tilsette og har ei stoltheit over arbeidet han utfører. Marcel kan flis. Arbeider han med badet ditt så får du eit bad flislagt av ein perfeksjonist med auge for detaljar.  

Romas og Marcel er begge to verdige vinnarar av Årets tilsett 2017, og tilsette i firmaet viser ved avstemminga at vi alle set stor pris på dei.
Vi gratulerer begge to så mykje med den gjeve prisen.

Romas Daunys

Romas Daunys

Marcel Olaf Buchan

Marcel Olaf Buchan