Nye omsorgsbustader i Volda kommune

Vi har signert kontrakt med Volda kommune der vi skal bygge 4 nye omsorgsbustader med eit eige administrasjonsbygg. Desse skal byggast på Doktorhaugen i Volda i sentrum. 
(Sjå Illustrasjonsfilm nedst på innlegget)

Illustrasjonsbilete

Illustrasjonsbilete

Illustrasjonsbilete. 

Illustrasjonsbilete. 

Bustadene vert bygt i nyskapande og spanande arkitektur og design. Der vil bli trivelege og godt tilgjengelege uteplassar.

Illustrasjonsbilete

Illustrasjonsbilete

Bustadene skal ha Royal kledning i to fargar, store vindauge mot sør som gir lyse opphaldsrom, og kvar leilegheit blir på om lag 76 m².

I dag, 1. mars, er det byggjestart og Hjelle Maskinlag AS har byrja å grave på tomta. Vi håper å ha bustadene ferdige til jul i år!

1. mars 2018: Hjelle Maskinlag har sett i gang med første gravetaka.

1. mars 2018: Hjelle Maskinlag har sett i gang med første gravetaka.

1. mars 2018

1. mars 2018

Med oss i bygginga har vi solide lokale samarbeidspartnarar
Hjelle maskinlag AS
Egset Ventilasjon AS
Tussa Instalasjon AS
Lenco AS
Vinjevoll rør AS
Hygge Design AS

Sjå filmen: 

Illustrerande film av bustadene