I Ørsta sentrum sin beste vestkant!

Tømrer Prosjekt AS har no gjort avtale på kjøp av eit areal på 19 mål på Ose, Ørsta sentrum sin beste vestkant.

Capture1.PNG

Tomta er sett av til konsentrert bustadbusetnad i kommuneplanen.
Vi har her planar om eit felt med sør-vestvendte leilegheiter i mange forskjellige storleikar og prisklasser, tilpassa folk i alle aldersgrupper og livssituasjoner.

Flyfoto Ørsta sentrum. Raudt felt er arealet vi skal bygge på. 

Flyfoto Ørsta sentrum. Raudt felt er arealet vi skal bygge på.