Midt i blinken

Midt i Hareid sentrum har vi byrja utbygginga av eit felt med rundt 40 bustader. 

Biletet er teke frå rekkehuset mot sentrum.

Biletet er teke frå rekkehuset mot sentrum.

Feltet ligg solrikt til og alle husa blir vende mot sør-vest, er midt i sentrum, og altså "midt i blinken"! 
Her vil det verte bustader med varierande storleikar som vil passe dei aller fleste ønsker. 

2.jpg
Her ser ein tomannsbustaden som blir reist. I bakgrunnen ser ein baksida av rekkehuset 

Her ser ein tomannsbustaden som blir reist. I bakgrunnen ser ein baksida av rekkehuset 

Vegar og byggesteg 1 for teknisk anlegg er no så og seie ferdige og vi held på med bygginga av bustadene som allereie er seld. I tillegg er vi i gang med bygginga av den første av firemannsbustadene. 

Til no har vi lagt ut for sal eitt rekkehus, to tomannsbustader og to firemannsbustader. Rekkehuset og eine tomannsbustaden er allereie seld. 

Illustrasjon over bustadene som er lagt ut for sal

Illustrasjon over bustadene som er lagt ut for sal

Dette er den andre tomannsbustaden som ligg for sal: (BRA 127,5 m² Kr. 2.595.000,-)

Klikk på biletet for link til annonsen på Finn. 

Klikk på biletet for link til annonsen på Finn. 

Dette er firemannsbustadene som også er lagt ut for sal OG som har fått ny pris: (BRA 81,2 m² Kr. 1.845.000 – 1.995.000,-)

Klikk på biletet for link til annonsen på Finn.

Klikk på biletet for link til annonsen på Finn.

flyfoto Hareid sentrum, byggjefelt merka raudt

flyfoto Hareid sentrum, byggjefelt merka raudt