Endeleg oppstart i Smiebakkane i Ørsta

No er det endeleg oppstart på vårt felt i Smiebakkane i Ørsta! 
Her har vi 12 stk nøkkelferdige tre- og fireromsleilegheiter for sal. (SJÅ SALSANNONSE HER) 

Illustrasjonsbilete

Bustadene vert bygt i eksisterande byggjefelt ved Dalevegen sentralt i Ørsta med kort avstand til butikkar, barnehagar og skular. 

Flyfoto frå www.sunnmorskart.no

På dette prosjektet er vi så heldige og fått hyra inn Flatnes Maskin AS til å utførte grunn- og terrengarbeidet. Dei er entreprenørar med lang og brei erfaring og er no kome godt i gang med arbeidet på tomta.

Ole Flatnes er ein dyktig maskinførar, og i gravemaskina har han installert ein GPS med digitale tomtegrenser og hus. Han kan slik sitje i gravemaskina og sjå på skjermen kor han skal grave. Arbeidet vert difor utført med presisjon til centimeteren. 

Ole Flatnes