Det nærmar seg ferdigstilling i Øvretuna i Ørsta

Snikkarane som arbeidar med tomannsbustaden og dei to firemannsbustadene i Øvretuna i Ørsta er i full gang med innreiingsarbeid og ferdigstilling. Desse 10 einingane vart raskt selde, og kundane kan no sjå fram til overtaking i løpet av våren.  

Andrzej Gorczyca er godt i gang med balkongane på eine firemannsbustaden.

Andrzej Gorczyca er godt i gang med balkongane på eine firemannsbustaden.

Jørn Ole Viddal innreiar ei av leilegheitene i øvste etasje og monterer her veggplater. 

Jørn Ole Viddal innreiar ei av leilegheitene i øvste etasje og monterer her veggplater. 

Robin Urke held no på med å montere takplater i underetasjen. 

Robin Urke held no på med å montere takplater i underetasjen. 

Det er kjekt å følgje prosessen frå skisser og teikningar til ferdige hus:

Illustrasjonsbilete, Januar 2016

Illustrasjonsbilete, Januar 2016

Mars 2017

Mars 2017