ROP bustader i Volda

Tømrer Service AS har fått i oppdrag frå Volda kommune å bygge ROP- (rus- og psykiatri) bustader på Rotset i Volda. Her skal det verte 7 bueiningar samt eit administrasjonsbygg. Einingane er fordelt på to bygg med felles uteareal imellom.

Prosjektleiar i Tømrer Service AS, Geir Egil Rotevatn, er nøgd med framgangen og synes dette er eit spanande prosjekt å leie

Geir Egil Rotevatn inspiserer arbeid og framdrift på byggjeplass.

Geir Egil Rotevatn inspiserer arbeid og framdrift på byggjeplass.

Vi er kome godt i gang, og teknisk anlegg på tomta vert utført av Volda Maskin AS.

Volda Byggservice AS er ferdig med betongarbeidet på boder og støttemur mot riksvegen, og er i gang med fundament til bustadene.

Mange er spent på korleis dette prosjektet vil bli sjåande ut. Vår arkitekt/ingeniør i Tømrer Service AS, Jon Randen, har laga ein liten illustrasjonsvideo i 3D som viser korleis prosjektet vil ta seg ut:

Det går radig framover, og ROP-bustadene skal overleverast i januar 2018.