Ein leverandør med fokus på god service, kvalitet og hygge!

Harald Engeset, dagleg leiar i Hygge Design AS

Harald Engeset, dagleg leiar i Hygge Design AS

Som utbyggjar av omlag 70 bustader i året så veit vi at når ein skal bestille kjøkken- eller badinnreiing til våre hus så er det viktig at alt stemmer og passar, både når det gjeld administrasjon og teknisk.
Mesterhus Sunnmøre har tidlegare brukt store, nasjonale leverandørar, men vi enda til slutt på den beste leverandøren, og den fann vi lokalt i Volda; Hygge Design AS. (Tidlegare Senator Kjøkken) Vi har i dei siste åra i stor grad berre brukt Hygge Design AS og er veldig fornøgd med det. 
Grunnen til at vi har valt dei som leverandør i våre hus er at dei leverer kvalitet og service i alle ledd, frå kundemøter med hyggjelege og løysingsorienterte konsulentar, levering til byggjeplass til rett tid, og med god kvalitet på sine produkt.

I mars i år endra dei namn frå Senator til Hygge Design AS. Dei forhandlar Nordsjø og Tvis kjøkken, har vore gjennom ei positiv utvikling siste åra og vart kåra til Norges forhandlar i 2016. Dei ønska å ha eit namn som skildrar dei best, og namnet dei har valt er sjølvforklarande. Hos dei er det ei rett hyggeleg stemning, både i lokalet med fine utstillingar i mangfald og god design, og med hyggelege konsulentar. Dei ønskjer å skape hygge i kundane sine heimar!

Lise Sande i kundemøte. Ho er ein av dei tre kjøkkenkonsulentane i Hygge Design AS

Lise Sande i kundemøte. Ho er ein av dei tre kjøkkenkonsulentane i Hygge Design AS

Hos Hygge Design AS så kan du sjå kjøkkenet eller badet på skjerm ilag med konsulent medan du vel dine løysingar, og dei støttar opp om vårt slagord; «Det blir som avtalt!»