Smart og framtidsretta avfallsordning

22095479_10155458283375861_69051584_o.jpg

På ein del felt som vi bygg ut leverer vi nedgravne avfallscontainerar i samarbeid med lokale reinhaldsverk. Dette er eit system med nedgravne fundament som inneheld ein container med botntøming, og desse vert tømt av renovasjonsbil med kran.

22119629_10155458283370861_63879164_o.jpg

Føremålet er å tilby ei løysing som gir nærmiljøet betre estetikk, redusert brannrisiko, betre arealbruk, mindre trafikk av renovasjonsbilar og minimert forsøpling.

I Prestegata i Volda bygde vi eit leilegheitshus med 18 leilegheiter, og der har vi ei slik løysing levert av VØR. Her er det fire Metro undergrunnscontainerar der ein sorterer papir, restavfall, metallavfall og glasavfall.

org_804ad55b4b259c96_1503407837000.jpg

Som vi ser her i Prestegata så er dette ei god og framtidsrette løysing som vil vere både penare, ryddigare og meir praktisk. 

org_b3ad0af32960d8b0_1503408318000.jpg