Fotballbane blir bustadfelt!

Mesterhus Sunnmøre skal bygge bustadområde på den gamle fotballbana i Huldalen i Fosnavåg. Med sal av den fyrste leilegheita gjekk også startskotet for utbygginga.

Fv. Maskinførar Kåre Seljeset og entreprenør Bjarne Tarberg frå B. Tarberg AS, byggjeleiar Terje Tranvåg og seljar Odd Martin Velsvik frå Mesterhus Sunnmøre. (Foto frå Vestlandsnytt) 

Fv. Maskinførar Kåre Seljeset og entreprenør Bjarne Tarberg frå B. Tarberg AS, byggjeleiar Terje Tranvåg og seljar Odd Martin Velsvik frå Mesterhus Sunnmøre. (Foto frå Vestlandsnytt) 

Fin artikkel i Vestlandsnytt på tysdag 10.10.2017: 

AvisartikkelBRUK2.jpg

To av firemannsbustadene med carport og sportsbod ligg ute for sal på www.finn.no 

Hus 1 (klikk for annonse) 
Hus 2 (klikk for annonse) 

347 Render Framside.jpg
391 Render Bakside.jpg

Sjølveigarbustader i Fosnavåg ved Huldalsbana. Hus 1 har tre soverom, hus 2 har to soverom. Alle har balkongar/terrassar, kjøkken, stove, bad, bod, tilhøyrande carport og sportsbod. Bustaden er nøkkelferdig, har moderne utforming med lyse overflater, god kvalitet på materiale, ventilasjonsanlegg, kjøkken- og badinnreiing.
Bustadene er vestvendt og har gode solforhold, og ligg sentralt i Fosnavåg med kort avstand til sentrum, butikkar og barnehage.

Situasjonsplan

Situasjonsplan

Flyfoto over Fosnavåg, Huldalsbana som blir bustadfelt er ringa rundt. 

Flyfoto over Fosnavåg, Huldalsbana som blir bustadfelt er ringa rundt.