Vinnarar av tettheitsmåling 2016

Willy Skogen og Jan Olav Aakre (saman med dottera til Aakre, Linnea.)

Willy Skogen og Jan Olav Aakre (saman med dottera til Aakre, Linnea.)

Kvart år har Tømrer Service AS ein konkurranse om kven som bygg hus med beste tettheitsmåling. Tettheit blir målt ved å sette hus under trykk 50 Pk for så å måle lekkasjar. Teknisk forskrift seier at eit hus ikkje skal ha meir lekkasje enn 3 luftvekslingar pr. time.
Vinnarar for 2016 blei Willy Skogen og Jan Olav Aakre, med eit tettheitstal på berre 0,24 luftvekslingar pr time! Dette er eit meget bra resultat, og dei har gjort eit kjempegodt arbeid!
Vi gratulerer vinnarane, og premierte dei med kvart sitt velfortente gåvekort.