Kvalitet er viktig!

Etter å ha bygt over 1000 bad veit vi kva som fungerer!
På veggen bak flisene brukar vi difor alltid Litex membranplater som er markedets tettaste og beste underlag for fliser. Det er litt dyrare enn andre produkt, men vi vel Litex for at våre fliskledde baderom skal halde den høgast moglege kvaliteten.
Marcel Buchan er tysk murarmeister og er ein av våre dyktige flisleggjarar. Arbeider han med badet ditt så får du eit bad flislagt av ein perfeksjonist med auge for detaljar.